Kan ik kopen?

Kan ik kopen?

 

Niet iedereen kan een sociale woning of bouwgrond kopen. Je moet voldoen aan de voorwaarden. 

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden: 

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • Je hebt geen onroerende eigendom

Als je voldoet aan deze voorwaarden en je dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we jou inschrijven in het register van jouw keuze.

 

Inkomensvoorwaarde

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidsindex.

 

Inkomensgrenzen gemeenten in cluster 1 en 2

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die in gemeente ligt die opgenomen is in cluster 1 of cluster 2, dan mag je inkomen in 2023 niet lager zijn dan 10.795 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023 

Alleenstaande zonder persoon ten laste

45.193 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

49.706 euro

Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

67.783 euro

4.513 euro

 Voor Kleine Landeigendom Zuiderkempen betreft dit de gemeenten: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Olen, Vorselaar en Westerlo.

 

Inkomensgrenzen rest van Vlaanderen

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die ergens anders in Vlaanderen ligt, dan mag je inkomen in 2023 niet lager zijn dan 10.795 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023 

Alleenstaande zonder persoon ten laste

43.140 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

47.447 euro

Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

64.703 euro

4.308 euro

Voor Kleine Landeigendom Zuiderkempen betreft dit de gemeenten: Geel, Laakdal en Meerhout.

 

Eigendomsvoorwaarde

Je kunt niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. Je mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

 

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 • Je hebt je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Je woning of de woning van je gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Je woning of de woning van je gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor.