Eigendom

Eigendom

 

Op het moment dat je de leningsakte ondertekent, mag je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

  • in volle eigendom hebben
  • in erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik hebben
  • in erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik geven

Je mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap, waarin u de hierboven genoemde zakelijke rechten inbracht. 

Dat geldt ook voor alle personen die samen met jou de lening aanvragen en voor de personen die samen met jou in de woning zullen wonen, behalve de personen ten laste.

 

Uitstel

 

Je krijgt één jaar uitstel om te voldoen aan de bezitsvoorwaarde in deze gevallen: 

  • bij aankoop van een sociale koopwoning
  • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van de volle eigendom of de erfpacht of het opstalrecht of het vruchtgebruik op een woning, bouwgrond of kavel 
  • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van een woning waarop een erfpachtrecht of opstalrecht is gegeven 

Voldoe je na deze termijn niet aan de bezitsvoorwaarde? Dan verhoogt de kost van jouw lening voor de verdere duurtijd. De referentierentevoet uit jouw akte verhoogt met 2 procentpunt.