Voorwaarde 5 - verblijf in België

Je moet langdurig in België kunnen verblijven.

Dat wil zeggen dat je geen Vlaamse Woonlening kan aanvragen als je:

  • niet of maximaal drie maanden in België mag verblijven
  • nog een lopende verblijfsprocedure hebt
  • alleen beschikt over een visum
Algemene voorwaarden  |   Kleine landeigendom zuiderkempen
Privacybeleid  |  Cookiebeleid  |  Toegankelijkheidsverklaring